TRUST - Ledarskapsutb.

‍ EQUULOG 

- Din häst har något att berätta!


Equulog har utvecklat TRUST ledarskapsutbildningar, för ett Tydligt ledarskap - kommunikativt ledarskap. Ett centralt verktyg för deltagarnas utveckling och insikter är mötet med hästen som biofeedbackverktyg. Hur fungerar jag? Vad signalerar jag? Varför reagerar jag som jag gör? När mår jag bra? Hur framstår jag som trygg, säker och trovärdig? För att få ett snabbt svar om vår ickeverbala kommunikation överensstämmer med vårt budskap används en oberoende aktör, en expert på ickeverbal kommunikation som inte luras av yttre attribut!


TRUST riktar sig till företag och organisationer som vill stödja och utveckla ett tydligt och kommunikativt ledarskap på alla nivåer med utgångspunkt från ett tydligt personligt ansvar hos varje ledare.Genom att deltaga i en upplevelsebaserad utveckling genomgår du en transmission som ger ett sammansatt ledarskap som är självständigt, självgående och synligt. Ett kraftfullt men samtidigt energisparande personligt ledarskap för att möta din omgivning. Utbildningen har tre tydliga mål: Att ge nya verktyg, Att använda dina förmågor på nya sätt och Kraft, lust och energi att nå din fulla potential.

Katrin: Jag befann mig i en väldigt konfliktfylld situation med fara för liv, jag använde det jag lärt mig och situationen kunde lösa sig utan våld genom att jag bevarade mitt fokus på att vara lågaffektiv.

Christian: Perfekt för en ledarskapsutbildning som vänder sig till medarbetare som har ett intresse av att bli chef men som kanske inte vågar ta steget utan att först få veta vad det egentligen innebär.

Urban: Det stärker inåt

Lasse: Jag fick genast nytta av utbildningen med att kunna ta ut riktning och vara tydlig, jag har känt den känslan i kroppen och kan hitta den när jag vet mitt mål.

Kontakt: Kajsa Wipp och Amanda Wipp, Info@equulog.se

Adress: Huvudstorpsvägen 297 

            244 95 Dösjebro 

Kontor: 0418-66 08 06 

Kajsa: 0705-11 08 06 

Amanda: 0768-26 09 23