TRUST - Social Innovation

‍ EQUULOG 

- Din häst har något att berätta!

Equulog har utvecklat TRUST Empowerment som ett hjälpmedel för individer i kris, när det behövs ett samspel bortom orden


TRUST riktar sig till familjer och individer som befinner sig i kris för att nå fram till förbättrade relationer, förståelse och samverkan för att nå gemensamt uppsatta mål. Förståelse och fokus på hur viktig kommunikation är för att skapa ett bra familjeklimat där alla jobbar med samma mål. Att bli trygga med en rak och tydlig kommunikation. Det blir tydligt hur viktiga alla i en relationskonstellation är och var ens personliga styrkor och svagheter finns.


Trygg

Ett centralt verktyg för deltagarnas utveckling och insikter är mötet med hästen som biofeedbackverktyg. Hur fungerar jag? Vad signalerar jag? Varför reagerar jag som jag gör? När mår jag bra? Hur framstår jag som trygg, säker och trovärdig? För att få ett snabbt svar om vår ickeverbala kommunikation överensstämmer med vårt budskap används en oberoende aktör, en expert på ickeverbal kommunikation som inte luras av yttre attribut!


Tydligt ledarskap - kommunikativt ledarskap.

Genom att deltaga i en upplevelsebaserad ledarskapsutbildning får du ett kraftfullt men samtidigt energisparande och tillitskapande ledarskap för att möta din omgivning. Utbildningen har tre tydliga mål: Att ge nya verktyg, Att använda dina förmågor på nya sätt och Kraft, lust och energi att nå din fulla potential.


http://socialinnovationskane.se/100-sociala-innovationer-/equulog/

Kontakt: Kajsa Wipp och Amanda Wipp, Info@equulog.se

Adress: Huvudstorpsvägen 297 

            244 95 Dösjebro 

Kontor: 0418-66 08 06 

Kajsa: 0705-11 08 06 

Amanda: 0768-26 09 23